perjantai 5. tammikuuta 2018

Muhammed Koraanissa 2


Sana ”Muhammed” esiintyy Koraanissa neljä kertaa. Kolmessa aiemmin käsitellyssä kohdassa kyse näytti olevan Jeesusta tarkoittavasta kunnianimestä ”ylistetty”. Neljäs esiintymä on kuitenkin erilainen.
     Liittoutuneiden suura (33:40)Muhammed ei ole kenenkään miehenne isä, vaan Hän on Jumalan sananjulistaja ja profeetoista viimeinen, heidän sinettinsä. Jumala on kaikkitietävä.”
     Islam sai oppinsa ”viimeisestä profeetasta” manikealaisuudesta. Siinä profeetta Mania pidettiin Aatamista alkaneen vanhatestamentillisten profeettojen sarjan jatkajana. Hänestä käytettiin kunnianimeä ”profeettojen sinetti”. Ilmaisu tarkoitti, että Mani vahvisti eli sinetöi edeltäjiensä sanoman. Kun Muhammed ilmestyi islamiin, hänet alettiin tulkita sinetiksi toisessa mielessä eli niin, että hän olisi ehdottomasti vihoviimeinen profeetta - aivan kuten kirjeeseen ei voi enää lisätä mitään, kun se on kerran suljettu.
     Suurassa 33 puhutaan profeetasta, jolle Jumala myöntää kristinuskolle vieraita seksuaalisia etuoikeuksia. Hän saa naida haluamansa määrän uskovia naisia ja ottaa orjattaria mistä uskonryhmästä tahansa. Suurassa kerrotaan myös Muhammedia koskeva tarina, joka jääkin Koraanissa ainoaksi lajissaan. Siinä profeetta ihastuu oman ottopoikansa Zaidin vaimoon. Hän saa Jumalalta poikkeusluvan mennä naimisiin tämän kanssa, kunhan alkuperäiselle parille ensin järjestetään avioero.
     Jae 33:40 toteaa myös, että Muhammed ei ole kenenkään miespuolisen henkilön isä. Tämä on välttämätön ominaisuus, sillä jos Muhammedilla olisi ollut poika, tämäkin olisi profeetta, jolloin Muhammed ei olisi voinut olla profeettojen sinetti. Niinpä abbasidihallitsijat joutuivat laskemaan sukulaisuutensa Muhammediin profeetan sedän, Ibn Abbasin, kautta. Näin ei jouduttu käyttämään matriarkaalista linjaa, mikä olisi ollut alentavaa.
     Aikuiseksi varttuneen miespuolisen perillisen puute jäi tosin epäuskottavaksi piirteeksi elämäkertaan, sillä profeetalla kerrottiin toisaalta olleen samalla kertaa jopa yksitoista puolisoa sekä luvuton määrä orjattaria ja jalkavaimoja. Muhammedin miehiset kyvyt olivat sitä paitsi aivan vertaansa vailla. Hänen kerrotaan kiertäneen järjestyksessä vaimojaan päivin ja öin, mitä varten hänellä oli 30 miehen voimat. Asiasta kertoo erittäin luotettava hadith (Sahih Bukhari 1:5:268).
     Suuran 33 sisältö on joka tapauksessa epäkristillinen, joten siinä mainittu ”Muhammed” ei voi olla Jeesus. Suura 33 onkin ainoa, jossa varmuudella puhutaan profeetasta nimeltä Muhammed. 
     Koraanissa on lisäksi paljon kohtia, joissa puhutaan nimeltä mainitsemattomasta profeetasta tai lähettiläästä. Seuraavaksi tarkastellaan, löytyisikö niistä jotain Muhammediin viittaavaa.

 LÄHTEET
     Ohlig, K-H. (2013). From Muhammad Jesus to prophet of the Arabs. Teoksessa: K-H. Ohlig (toim.) Early islam. A critical reconstruction based on contemporary sources (s. 251-307). New York: Prometheus.  
     Stroumsa, G.G. (1986). “Seal of the prophets”. The nature of the Manichean metaphors. Teoksessa: Jerusalem studies in Arabic and Islam, 7. Jerusalem: Magnet Press. https://web.archive.org/web/20111229142148/https://pluto.huji.ac.il/~stroumsa/Seal.pdf