maanantai 27. toukokuuta 2019

PERIMÄTIETO MUHAMMEDISTA KARTTUU EDELLEEN!


Rikkaan islamilaisen perimätiedon mukaan Muhammed piti ennen kuolemaansa jäähyväissaarnan Arafatin vuorella lähellä Mekkaa. Saarna on rinnastettu Jeesuksen vuorisaarnaan, koska se oli profeetan opetusten kiteytys. Kuuluisaksi on tullut tasa-arvon julistus, joka kuului seuraavasti: “Arabi ei ole parempi kuin ei-arabi, eikä ei-arabi ole parempi kuin arabi, valkoinen ei ole mustaa parempi eikä musta valkoista parempi”.

Julistus on levinnyt internetin välityksellä ympäri maailmaa. Saarnaa pidetään profeetta Muhammedin rasismin vastaisen ajattelutavan ylevänä ilmaisuna, joka on verrattavissa Martin Luther Kingin “Minulla on unelma” – puheeseen vuodelta 1963. Tasa-arvon julistus nähdään todisteena siitä, että islamilla on nollatoleranssi kaikenlaista syrjintää ja suvaitsemattomuutta kohtaan. Muhammedin elämää käsittelevässä BBC:n TV-sarjassa lausetta pidettiin hänen tärkeimpänä opetuksenaan ja perintönään.  Saarnaa on ylistetty Koraanin jälkeen tärkeimmäksi islamin dokumentiksi.

Entä mistä jäähyväissaarna löytyy? Puhetta selostavat tärkeimmät 800-luvun hadith -kokoelmat, kuten Muslim, Dawud ja Bukhari sekä al-Tabari 900-luvulla. Varhaisin kuvaus löytyy Ibn Hishamin elämäkerrasta. Sen mukaan puheen kymmenestä kohdasta peräti kolme keskittyi naisen asemaan, joka siten nousi jäähyväissaarnan pääaiheeksi. Naisista todettiin seuraavaa: 1) aviovaimoilta ei pidä hyväksyä säädyttömyyttä, vaan siitä on rangaistava viime kädessä lyömällä heitä, 2) jos vaimot eivät ole säädyttömiä, heillä on oikeus saada kohtuullinen elatus, 3) naisia kohtaan tulee olla lempeitä, sillä he ovat miesten vankeja, eikä heillä ole valtaa omiin asioihinsa.

Tasa-arvojulistus kuitenkin puuttui.

Al-Tabari esittää puheesta hieman erilaisen version, jossa kuitenkin naisen asema oli yhä keskiössä. Hänen mukaansa Muhammed sanoi: ”Kohdelkaa naisia hyvin, sillä he ovat kotieläimiä eikä heillä ole mitään omaisuutta”. Myös al-Tabarin kuvauksesta puuttui ylevä tasa-arvojulistus. Sitä ei liioin löydy mistään 800-luvun hadith – kokoelmastakaan.

Tässä vaiheessa herää tietysti kysymys, mistä se on peräisin. Jäljet johtavat nykyaikaan. Toistaiseksi varhaisin tekstiversio on löydetty vuonna 1987 julkaistusta Muhammedin saarnojen kokoomateoksesta "Sermons of the Prophet". Sen toimittaja on intialainen S.F.H. Faizi. Tekijä kertoo, ettei tiedä mistä on tekstinsä saanut, mutta kutsuu lukijoita osallistumaan lähdeviitteen etsintään. Tasa-arvojulistuksessa on omituista myös, että se sisältää modernit käsitteet ”musta” ja ”valkoinen” viittauksena rotuihin. Ne ilmestyivät yleiskieleen vasta 1960-luvulla aluksi Yhdysvalloissa, kun sanaa ”negro” ei haluttu enää käyttää.

Vuonna 2015 ilmestynyt suomalainen peruskoulun islamin oppikirja “Salam – islamin polku 5–6” selostaa myös jäähyväissaarnaa. Oppikirjan kuvaus jäähyväissaarnasta sisältää jälleen uusia sisältöjä, joita ei löydy aikaisemmista lähteistä:

“Profeetta puhui muslimien välisestä veljeyssuhteesta. Hän mainitsi, miten tärkeä asema perheellä on yhteiskunnan perustana. Perheen perusta ja kantava pilari oli nainen. Profeetta muistutti naisten oikeuksista ja siitä, miten naiset ja miehet olivat kaikki tasa-arvoisia. Profeetta muistutti miehiä heidän velvollisuudestaan kohdella vaimoaan hyvin ja ystävällisesti, sillä he olivat toistensa kumppaneita ja tukijoita... Profeetta julisti Allahin luoneen kaikki ihmiset tasavertaisiksi riippumatta ihonväristä, sosiaalisesta asemasta tai uskosta... Moni katsoo tämän jäähyväissaarnan olleen ensimmäinen ihmisoikeuksien julistus.” 

Muhammedin jäähyväissaarna on mainio todiste siitä, että uutta perimätietoa Profeetasta syntyy vielä meidänkin päivinämme. Samalla se tietysti todistaa jotain tärkeää Muhammedia koskevan perimätiedon luonteesta yleensä.

Lähteet

Aboulfaouz, S., Hammoud-Rouhe, M., Onniselkä, S. & Sorsa, H. (2015). Salam - islamin polku 5-6. Helsinki: Opetushallitus.

Al-Tabari, 1990. The History of al-Tabari. Volume IX. The Last Years of the Prophet.  Albany, NY: State University of New York Press.

Faizi, S.F.H., 1987. Sermons of the Prophet. Islamic Book Service. ISBN: 8171512305 

Hadith of the day. 2017. The Last Sermon of the Prophet Muhammad SAW.  https://hadithoftheday.com/the-last-sermon/

Ibn Hisham (1999). Profeetta Muhammedin elämäkerta. Helsinki: Basam Books. Käännös: Jaakko Hämeen-Anttila.