perjantai 26. kesäkuuta 2020

TODISTE KALIFI UMARIN HISTORIALLISUUDESTA?


Islamilaiseen tarinaan kuuluu kertomus neljästä ”oikeaan johdetusta kalifista”, jotka seurasivat Muhammedia umman johtajina Muhammedin kuoleman jälkeen vuosina 632–661. Tämän jälkeen valtaan nousi turmeltunut umaijadien dynastia, joiden kausi kesti vuoteen 750. Silloin abbasidit, Muhammedin sukulaiset, palauttivat oikean uskon kalifaattiin ja tappoivat rappeutuneet umaijadihallitsijat.  

Vuonna 1930 neuvostoliittolainen 24-vuotias vastavalmistunut orientalisti L.I. Klimovitsh kirjoitti artikkelin, jossa katsoi, että neljä oikeaan johdettua kalifia olivat taruhenkilöitä, koska heistä ei ollut mitään historiallisia aikalaislähteitä. Kriittinen historiantutkimus on hyväksynyt Klimovitshin johtopäätöksen, mutta varsinkin arabian kielen laitoksilla elävä tutkimus pitää yhä kiinni islamilaisesta tulkinnasta.

Vuonna 1999 Saudi-Arabiasta löydettiin kalliosta piirtokirjoitus, joka käännettynä kuului: "Minä Zuhayr kirjoitin [tämän] Umarin kuoleman aikaan vuonna 24".

Piirroksen löytäjän mukaan löytö oli merkittävä, koska se 1) oli vanhin arabialainen piirtokirjoitus, 2) mainitsee oikeaan johdetun kalifi Umarin kuolinvuoden ja 3) sisältää diakriittiset merkit, joiden on väitetty puuttuneen varhaisesta islamilaisesta kirjoituksesta. Kirjoitusta pidetään Saudi-Arabiassa merkittävänä todisteena sekä kalifi Umarin historiallisuudesta että diakriittisten merkkien varhaisuudesta. Riadin islamilaisessa museossa on jopa oikeankokoinen jäljennös kalliosta piirtokirjoituksineen.

Robert Martin Kerr pitää kirjoitusta osittaisena väärennöksenä, sillä varhaisempaa tekstiä "Minä Zuhayr kirjoitin [tämän] Umarin kuoleman aikaan" on täydennetty eri käsialalla ja samalla lisätty diakriittisiä merkkejä. Tekstiä ei vieläkään ole julkaistu muuten kuin epäselvinä valokuvina. Niissä on suuria eroavaisuuksia ja viitteitä kuvamanipulaatiosta.

Lähteet

     Robert Martin Kerr: (ilmestyy syksyllä 2020). Forging Ahead into the Islamic Past“ – EinigeBemerkungen zur Inschrift von Zuhayr. Teoksessa: M. Groß & K.-H. Ohlig, Die Entstehung einer Weltreligion V, Der Koran als Werkzeug der Herrschaft.  INÂRAH, Schriften zur frühen Islamgeschichte und zum Koran. Band 9, s. 11–51. Schiler Verlag.