torstai 28. joulukuuta 2017

Muhammed Koraanissa 1Sana ”Muhammed” esiintyy Koraanissa yhteensä neljä kertaa. Ei ole kuitenkaan ilmeistä, että sanalla muhammed tarkoitettaisiin joka kerta tämän nimistä profeettaa. Seuraavat kolme mainintaa ovat tässä suhteessa kaikkein kyseenalaisimmat.

Imranin perheen suura (3: 144)Muhammed on vain lähettiläs; edesmenneet profeetat ovat ennen häntä olleet (Jumalan) lähettiläitä”.  

Tekstiyhteys kertoo vain vähän siitä, mitä Muhammedilla tässä tarkoitetaan. Pöydän suurassa samoja sanoja käytetään Jeesuksesta (5:75): ”Messias, Marian poika, on vain Jumalan lähettiläs; lähettiläät ennen häntä elivät vain aikansa”.  Suuran kristilliseen taustaan viittaa jakeen 3:147 sisältö, jossa pyydetään syntejä anteeksi: ”Herra, anna anteeksi meidän syntimme” – islamissa anteeksi pyytäminen on tarpeetonta, sillä Jumala tekee joka tapauksessa mitä haluaa. Jakeesta 3:55 löytyy myös kristillinen ylentämisoppi: ”Ja Jumala sanoi: »Jeesus, katso, Minä otan sinut, sitten olen ylentävä sinut luokseni”. Kristillisten yhteyksien takia näyttää siltä, että suura käsittelee Jeesuksen kuolemaa ja antaa lohdutusta uskoville. Sana muhammed olisi tällöin Jeesuksen kunnianimi ”ylistetty”.

Muhammedin suura (47:2) Mutta jotka tekevät hyvää ja uskovat sen, mitä Muhammedille on ilmoitettu, joka on heidän Herraltaan saatu totuus, heidän pahat tekonsa Hän pyyhkii pois ja parantaa heidän asemansa.”

Pahojen tekojen pyyhkiminen pois on kristillinen ajatus syntien anteeksi saamisesta. Islamissa ne kompensoidaan hyvillä teoilla. Viimeisellä tuomiolla käytetään vaakaa, joka ilmaisee lopputuloksen. Kristillisen yhteyden takia Muhammed on tässä ilmeisesti jälleen Jeesusta tarkoittava kunnianimi.

Voiton suura (48:29) Muhammed on Jumalan sananjulistaja, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat järkähtämättömiä uskottomille, mutta laupiaita toisiaan kohtaan. Sinä olet näkevä heidän kumartuvan ja polvistuvan, anoen armoa ja suosiota Jumalalta, ja heillä on merkkejä kasvoissaan paljosta maahan kumartamisesta. Niin kuvataan heitä Toorassa. Ja evankeliumissa he ovat kuin siemenkylvö, mikä työntää esiin vesojaan ja sitten voimistuttaa niitä, niin että ne tulevat vahvoiksi ja ovat lujasti kiinni varsissa ilahduttaen kylvömiehiä, jotta se ärsyttäisi epäuskoisia. Jumala on luvannut niille, jotka uskovat ja tekevät hyvää, anteeksiannon ja suuren palkinnon.

Aforismi, jonka mukaan lähettilään seuraajat ovat kovia koville, mutta lempeitä toisilleen, yleistyi vasta kalifi al-Walidin hallintokaudella 700-luvun alussa. Tämän ajan muut lähteet eivät vielä tunne profeetta Muhammedia. Voiton suura oletettavasti tarkoittaa Muhammedilla Jeesusta. Siihen viittaa  jakeen 29 muu sisältö: anteeksi pyytäminen Jumalalta, viittaus Tooraan sekä Matteuksen evankeliumin kylväjävertaus. 

Ohlig, K-H. (2013). From Muhammad Jesus to prophet of the Arabs. Teoksessa: K-H. Ohlig (toim.) Early islam. A critical reconstruction based on contemporary sources (s. 251-307). New York: Prometheus.