torstai 29. elokuuta 2019

PERINTEISET ORIENTALISTIT VASTAAVAT


Oliko profeetta Muhammedia olemassa? Tieteenfilosofi Karl Popperin mukaan tällaiset ongelmat ovat epätieteellisiä. Mielekkäitä ovat vain sellaiset väitteet, jotka voidaan jollain havainnolla periaatteessa osoittaa vääriksi. Olemattomuudesta ei kuitenkaan voi tehdä havaintoja, joten väitettä olemattomuudesta ei voi todistaa.

Kysymys pitääkin muuttaa toiseen muotoon. Pitää kysyä, oliko Mekassa syntyneellä Muhammedilla jotain osuutta Koraanin kirjoittamiseen, olivatko 800-luvun hadith -kertomukset Muhammedista aitoja, ja lähtikö arabien supervallan synty liikkeelle Medinan keitaalta Arabian niemimaalla.

Skeptisten orientalistien vastaus kaikkiin kolmeen kysymykseen on ”ei”. Heidän perusteluitaan on aiemmin esitelty. Mutta millaisia perusteita on orientalisteilla, jotka vastaavat kysymyksiin ”kyllä”?

Jaakko Hämeen-Anttila esittää kirjassa ”Johdatus Koraaniin” ison joukon perusteluita. Muhammedin tilalle ei ole tarjolla parempiakaan selityksiä (s. 193). Alkuperäinen, oikea historia olisi pitänyt poistaa ja väärentää, mikä olisi ollut mahdotonta (s.206). Humanististen tieteiden kenttä kaventuisi liikaa, jos vaaditaan sitovia todisteita (s. 208). Danten olemassaoloakaan ei voi todistaa (s.208).

William Montgomery Watt esitti seuraavan vastaväitteen: ”Kuka olisi ottanut vaivakseen keksiä tämän konstikkaan tarinan ja mistä syystä?” (s.xiv).

Tohtori Michael Marx, saksalaisen ”Corpus Coranicum” –hankkeen johtaja, esitti Spiegelin haastattelussa vuonna 2008 lisää perusteluita: ”Voimme yleisesti ottaen luottaa islamilaisen tradition lujaan ytimeen”, ”tämä (skeptikkojen) joukko on hyvin pieni”, ”syyro-aramealaisissa lähteissä on joitakin dokumentteja profeetasta”, ”miten voisi todistaa Kaarle Suuren olleen olemassa?”, ”Koraanin syntyä olisi vaikea selittää, jos profeetta poistettaisiin laskuista”, ”olisi vaadittu valtavaa salaliittoa”,

Ja lopuksi ehkä kaikkein tärkein perustelu: ”Tiedot ja huhut leviävät hyvin nopeasti internetin aikakaudella… meillä on hyvin luottamukselliset suhteet islamilaiseen maailmaan”.

Encyclopaedia Britannica esittää Muhammed-artikkelissa oman perustelunsa: ” ei ole mitään pakottavaa syytä olettaa, että islamin perinteinen selostus Muhammedista olisi epähistoriallinen.”  
Näin todistamisen taakka karistetaan omilta harteilta ja heitetään vastustajalle: todista itse. Taakka kuuluu kuitenkin aina väitteen esittäjälle, ei muille.

Kaiken kaikkiaan hyväuskoisten orientalistien perustelut tuntuvat olevan tyyppiä ”Islamilaiseen perimätietoon voi luottaa, koska siihen voi luottaa.”  

Se ei lupaa hyvää suuntauksen tulevaisuutta ajatellen.

Lähteet

Encyclopaedia Britannica(20.7.2017). Muhammad.(William Montgomery Watt ja Nicolai Sinai) https://www.britannica.com/biography/Muhammad

Hämeen-Anttila, J. (2006). Johdatus Koraaniin. Gaudeamus.

Spiegel Online (18.9. 2008). Did Muhammad Ever Really Live? Interview conducted by Yassin Musharbash  https://www.spiegel.de/international/germany/dispute-among-islam-scholars-did-muhammad-ever-really-live-a-579052.html

Watt, M. W. (1953). Muhammed at Mecca. Oxford: Clarendon Press.