maanantai 30. syyskuuta 2019

TARKOITTIKO MUHAMMED VIINIRYPÄLEITÄ?


Vuonna 2000 saksalainen orientalisti Christoph Luxenberg julkaisi kirjan, jossa hän väitti, että Koraanin tekstejä oli ymmärretty monissa kohdissa väärin. Esimerkiksi marttyyreita eivät Koraanin mukaan odottaneetkaan Paratiisin neitsyet eli huurit vaan viinirypäleet.
Koraanin jae 44:54 kuuluu Hämeen-Anttilan suomentamana: »Me annamme heille puolisoiksi tummasilmäisiä neitoja»
Muissa kielissä käännökset ovat vaihdelleet ja niissä on puhuttu silmistä, jotka ovat mustia, valkoisia, suuria tai kauniita. Koraanin eksegetiikan suuri hahmo, 900-luvulla vaikuttanut al-Tabari katsoo, että jakeessa puhutaan naisista, joilla on suuret, ihanat silmät. Sana hūr ei hänen mukaansa tarkoita neitsyttä vaan on sanan hawrā' monikkomuoto ja tarkoittaa "puhtaan valkoista". Tabarin mukaan sana hūr (valkoiset) on siis metonyymi, jolla tarkoitetaan puhtaanvalkoisia naisia. Tabari torjuu tulkinnan, että neitsyet olisivat "valkosilmäisiä". Sen sijaan sanaan hūr liittyvä in merkitsee, että naisten silmät ovat suuria.
Jakeessa ei missään esiinny naista suoraan tarkoittavaa sanaa. Christoph Luxenberg katsoo, että avioitumista koskeva verbi on käännösvirhe. Se on syntynyt, kun Koraanin tekstiä on myöhemmin täydennetty lisäämällä siihen diakriittiset merkit, jotka täsmentävät kirjainten merkityksen. Luxenbergin mukaan tekstissä ei lue "annamme puolisoiksi" vaan "annamme levätä".
Preposition bi tulkinnassa Luxenberg siirtyy syyro-arameaan, sillä hän katsoo, että Koraanin kieli ei ole puhdasta arabiaa, kuten kirja itse väittää, vaan syyro-aramean ja arabian sekakieltä. Syyro-arameassa partikkeli tarkoittaa muun muassa "välissä" tai "alla".
Sanasta "in" Luxenberg katsoo, että se on monikollinen substantiivi ja löytää sile arameankielisen merkityksen, joka viittaa kirkkauteen tai kristallinhohteeseen. Luxenberg huomauttaa, että Koraanissa viinirypäleitä verrataan helmiin.
Luxenberg on samaa mieltä Tabarin kanssa siitä, että hūr ei viittaa neitsyeen silmien väriin, sillä valkoisista silmistä ei koskaan puhuta kauniina. Koska tulkitsijat ovat olettaneet jakeen puhuvan miespuolisten henkilöiden avioitumisesta, he ovat tulkinneet "valkoisen" (hūr) olevan metonyymi, joka tarkoittaa Paratiisin neitsyttä. Luxenberg on löytänyt sanalle hūr myös merkityksen, joka tarkoittaa valkoisia viinirypäleitä. 
Niinpä Luxenberg päätyy lopulta seuraavaan käännökseen: "Teemme olosi mukavaksi valkoisten kristallin(kirkkaiden) (viinirypäleiden) alla. 
Kyse ei siten ole neitsyistä, vaan sanalla huuri viitataan Paratiisin viinirypäleisiin. Hedelmistä puhutaankin heti seuraavassa jakeessa: "siellä heidän tarvitsee vain pyytää, niin he saavat kaikkia hedelmiä". Luxenberg analysoi myös muita Koraanin kohtia, joissa puhutaan huureista ja päätyy samoihin tuloksiin.
Kirkkohistorian professori Jouko Martikainen on esitellyt Luxenbergin tulkintaa Paratiisin neitsyeistä Perusta-lehden artikkelissa vuonna 2016.
Jaetta 44:54 koskeva pohdinta osoittaa, miksi Koraanin kääntäminen arabiasta on vaikeaa. Arabistit eivät aina pääse yksimielisyyteen siitä, mitä Koraanissa todellisuudessa lukee. Syynä on Koraanin scripta defecta sekä epävarmuus alkukielestä.
Myytti siitä, että Koraanin tekstejä välitettiin aluksi vain suullisesti, on varmaankin syntynyt tämäntapaisista ongelmista. Kun sanoista ei saatu selvää, syntyi käsitys, että alkuperäinen Koraani olisi ollut saatavilla vain ääneen esitettynä ja sen takia täysin yksiselitteisenä. Arabialainen kirjaimisto olisi sitten epätäydellisenä merkistönä aiheuttanut ymmärtämisongelmat.
Lähteet

Luxenberg, Christoph (2007). The syro-aramaic reading of the Koran. A contribution of the decoding of the language of the Koran. Berlin: Verlag Hans Schiler (alkuteos 2000).